Excel sang HTML

Chuyển đổi tệp Excel sang định dạng HTML trực tuyến miễn phí
Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Làm cách nào để chuyển đổi Excel sang HTML?

Nhấp vào nút «Chọn tệp» và chọn tệp Excel bạn muốn chuyển đổi. Kích thước tệp tối đa là 75 MB.

Chọn «HTML» làm định dạng đích. Nhấp vào «Chuyển đổi» để bắt đầu chuyển đổi Excel sang HTML. Nó sẽ chỉ mất một vài giây.

Xong! Tệp Excel của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng HTML. Bây giờ hãy tải nó về thiết bị của bạn.

Xem thêm

MiConv cũng biết cách chuyển đổi các tệp Excel sang các định dạng khác. Dưới đây là một số trong số họ.