Chuyển đổi hình ảnh

Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây
Các tệp của bạn hoàn toàn an toàn và chỉ bạn mới có thể truy cập được. Tất cả các tập tin sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 2 giờ sau khi chuyển đổi.

Định dạng được hỗ trợ

Tên
Chuyển đổi
Xếp hạng
ai (Adobe Illustrator graphics)
4.74
arw (Sony Digital Camera RAW image)
4.69
bmp (Windows bitmap image)
4.68
cdr (CorelDRAW graphics)
4.74
cr2 (Canon Digital Camera RAW image)
4.63
dcm (Digital Imaging and Communications in Medicine)
4.71
dds (Direct Draw Surface)
4.74
dst (Tajima Embroidery Format)
4.75
emf (Enhanced Windows Metafile)
4.64
eps (Encapsulated PostScript)
4.69
exr (OpenEXR Image)
4.67
fig (XFig)
4.72
gif (Graphics Interchange Format)
4.66
hdr (High Dynamic Range)
4.66
heic (High Efficiency Image Format)
4.77
icns (Apple Icon Image)
4.62
ico (Icon image)
4.69
jfif (JPEG File Interchange Format)
4.77
jp2 (JPEG 2000 Core Image)
4.73
jpeg (Joint Photographic Experts Group)
4.69
jpg (Joint Photographic Experts Group)
4.71
jpg_large (Twitter JPEG picture)
4.7
nef (Nikon Digital Camera RAW image)
4.8
pcd (Kodak Picture CD image)
4.62
pgm (Portable Gray Map)
4.69
plt (HP Graphics Language Plotter document)
4.73
png (Portable Network Graphics)
4.72
ppm (Portable Pixmap)
4.68
psd (Adobe Photoshop graphics)
4.69
sfw (Seattle Film Works graphics)
4.75
svg (Scalable Vector Graphics)
4.72
tga (Truevision TarGA)
4.71
tif (Tagged Image File)
4.68
tiff (Tagged Image File Format)
4.68
webp (Google image file format)
4.72
wmf (Windows Metafile)
4.71
xpm (X Pixmap)
4.64

Ưu điểm của MiConv

Chuyển đổi trực tuyến

Bạn không cần tải xuống và cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Tất cả các chuyển đổi tệp đều diễn ra trên đám mây.

Bảo mật tệp

Đừng lo lắng về các tệp của bạn. Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào chúng. Bảo mật được đảm bảo.

Nhanh chóng và miễn phí

Chuyển đổi tệp của bạn trong 2 cú nhấp chuột. Và không phải trả bất cứ điều gì cho nó! MiConv hoàn toàn miễn phí cho mọi người dùng.