Chuyển đổi tài liệu

Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Định dạng được hỗ trợ

Tên
Chuyển đổi
Xếp hạng
bin (Generic Binary File)
9.7
chm (Microsoft Compiled HTML Help)
9.36
dbf (Database File)
9.42
doc (Microsoft Word document)
9.46
docx (Microsoft Word Open XML document)
9.52
dot (Microsoft Word 97-2003 Template)
9.56
htm (Hypertext Markup Language)
9.42
html (HyperText Markup Language)
9.48
hwp (Hangul Word Processor)
9.52
json (JavaScript Object Notation)
9.18
odt (OpenDocument Text)
9.56
pages (Apple Pages File)
9.44
pdf (Portable Document Format)
9.5
pes (Machine Embroidery File)
9.28
rtf (Rich Text Format)
9.38
txt (Simple text)
9.46
xml (Extensible Markup Language)
9.42
xps (XML Paper Specification)
9.62

Ưu điểm của MiConv

Chuyển đổi trực tuyến

Bạn không cần tải xuống và cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Tất cả các chuyển đổi tệp đều diễn ra trên đám mây.

Bảo mật tệp

Các tệp của bạn hoàn toàn an toàn và chỉ bạn mới có thể truy cập được. Tất cả các tập tin sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 2 giờ sau khi chuyển đổi.

Nhanh chóng và miễn phí

Chuyển đổi tệp của bạn trong 2 cú nhấp chuột. Và không phải trả bất cứ điều gì cho nó! MiConv hoàn toàn miễn phí cho mọi người dùng.