Kindle sang EPUB

Chuyển đổi sách Kindle sang định dạng EPUB trực tuyến miễn phí
Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Làm cách nào để chuyển đổi sách Kindle sang EPUB?

Nhấp vào nút «Chọn tệp» và chọn sách Kindle bạn muốn chuyển đổi. Kích thước tệp tối đa là 75 MB.

Chọn «EPUB» làm định dạng đích. Nhấp vào «Chuyển đổi» để bắt đầu chuyển đổi Kindle sang EPUB. Nó sẽ chỉ mất một vài giây.

Xong! Sách Kindle của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng EPUB. Bây giờ hãy tải nó về thiết bị của bạn.

Xem thêm

MiConv cũng biết cách chuyển đổi sách Kindle sang các định dạng khác. Dưới đây là một số trong số họ.