Word sang TIFF

Chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TIFF trực tuyến miễn phí
Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Làm cách nào để chuyển đổi tài liệu Word sang TIFF?

Nhấp vào nút «Chọn tệp» và chọn tài liệu Word bạn muốn chuyển đổi. Kích thước tệp tối đa là 75 MB.

Chọn «TIFF» làm định dạng đích. Nhấp vào «Chuyển đổi» để bắt đầu chuyển đổi Word sang TIFF. Nó sẽ chỉ mất một vài giây.

Xong! Tài liệu Word của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng TIFF. Bây giờ hãy tải nó về thiết bị của bạn.

Xem thêm

MiConv cũng biết cách chuyển đổi tài liệu Word sang các định dạng khác. Dưới đây là một số trong số họ.