JPEG sang JPG

Chuyển jpeg sang jpg trực tuyến miễn phí
Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Làm thế nào để chuyển đổi JPEG sang JPG?

Nhấp vào nút «Chọn tệp» và chọn tệp JPEG bạn muốn chuyển đổi sang JPG.

Chọn «JPG» làm định dạng đích. Nhấp vào «Chuyển đổi» để bắt đầu chuyển JPEG sang JPG. Nó chỉ mất một vài giây.

Xong! Tệp JPEG của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng JPG. Bạn có thể tải xuống thiết bị của mình.

.jpeg Chuyển sang JPEG

JPEG là thuật toán nén hình ảnh mất mát làm giảm đáng kể kích thước tệp của hình ảnh gốc với chi phí chất lượng. Tỷ lệ nén càng cao, chất lượng của tệp JPEG càng thấp. Định dạng tệp JPEG phù hợp nhất cho các bức ảnh kỹ thuật số, trong đó tốc độ nén điển hình với tổn thất chất lượng rất thấp là khoảng 10: 1. JPEG giống như JPG.

.jpg Chuyển sang JPG

JPG là thuật toán nén hình ảnh mất mát làm giảm đáng kể kích thước tệp của hình ảnh gốc với chi phí chất lượng. Tỷ lệ nén càng cao, chất lượng của tệp JPG càng thấp. Định dạng tệp JPG phù hợp nhất cho các bức ảnh kỹ thuật số, trong đó tốc độ nén điển hình với tổn thất chất lượng rất thấp là khoảng 10: 1. Jpg giống như jpeg.

🔁 Chuyển đổi chuyển JPEG sang JPG
⏱ Thời gian chuyển đổi 20 giây
💳 Chi phí Miễn phí
📂 Các loại tệp Hình ảnh
✳️ Phần mở rộng tệp .jpeg, .jpg
📏 Giới hạn kích thước tệp 75 MB
👩‍💻 Hệ điều hành được hỗ trợ Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

Ưu điểm của MiConv

JPEG sang JPG trực tuyến

Bạn không cần tải xuống và cài đặt bất kỳ phần mềm nào để chuyển từ jpeg sang jpg. Tất cả các chuyển đổi tệp đều diễn ra trên đám mây.

Bảo mật tệp

Các tệp của bạn hoàn toàn an toàn và chỉ bạn mới có thể truy cập được. Tất cả các tập tin sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 2 giờ sau khi chuyển đổi.

Nhanh chóng và miễn phí

Chuyển đổi các tệp jpeg của bạn sang jpg trong 2 lần nhấp. Và không phải trả bất cứ điều gì cho nó! Công cụ chuyển đổi JPEG sang JPG của chúng tôi miễn phí cho tất cả người dùng.

Các hướng chuyển đổi tệp JPEG khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi JPEG sang nhiều định dạng tập tin khác. Vui lòng xem danh sách các chuyển đổi được hỗ trợ bên dưới.

Đánh giá chất lượng bộ chuyển đổi JPEG sang JPG

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Được đánh giá 9.06 / 10 dựa trên 46766 nhận xét
Bạn có thể đánh giá trình chuyển đổi sau khi chuyển đổi tệp