Sách điện tử sang EPUB

Chuyển đổi sách điện tử sang định dạng EPUB trực tuyến miễn phí
Chuyển
sang
Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây

Làm cách nào để chuyển đổi sách điện tử sang EPUB?

Nhấp vào nút «Chọn tệp» và chọn sách điện tử bạn muốn chuyển đổi. Kích thước tệp tối đa là 75 MB.

Chọn «EPUB» làm định dạng đích. Nhấp vào «Chuyển đổi» để bắt đầu chuyển đổi ebook sang EPUB. Nó sẽ chỉ mất một vài giây.

Xong! Sách điện tử của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng EPUB. Bây giờ hãy tải nó về thiết bị của bạn.

Xem thêm

MiConv cũng biết cách chuyển đổi sách điện tử sang các định dạng khác. Dưới đây là một số trong số họ.